Jonsvatnet – Livets vann…

Som leder av styret i Jonsvatnet grunneierlag vil jeg begynne med å takke gamle og nye medlemmer for den tillitten vi i styret har fått ved å bli valgt til disse vervene.

Laget har til formål å ivareta grunneiernes rettigheter og andre saker av felles interesse innen området. Grunneierlaget skal søke å utnytte grunneiernes rettigheter på en etter langsiktig vurdering best mulig måte (jfr. §2 Formål, vedtekter for JG).

Jonsvatnet fremstår som en perle i Trondheim kommune, i en Norges største byer. Vi som bor på denne unike plassen ønsker å dele dette med alle dere ved å legge til rette og opplyse om de muligheter som finnes innen jakt- og fiske samt friluftsliv for byens befolkning gjennom vår hjemmeside.

De fastboende her på Jonsvatnet og byens befolkning generelt, forvalter et stort ansvar for å bidra til å ivareta byens drikkevannskilde som gjennom mange generasjoner har vært en del av livsgrunnlaget for oss som bor ved Jonsvatnet.

Jonsvatnet har gjennomgått en unik transformasjon. Fra opprinnelsen hvor fiske, fangst, skogsdrift og landbruk var levevei, til dagens bosetning som i stor grad har blitt urbanisert i tråd med resten av samfunnet. Gledelig finner vi fortsatt plass til å dyrke jakt og fiske som er høyt verdsatt av oss som bor på Jonsvatnet. Også de som har drevet skogen, jorda eller har drevet med dyr, har fulgt utviklingen ved å tilpasse drifta til de nye kravene i samfunnet. Gjennom unik forskning over de siste 20 årene med måling av vannkvalitet av vassdraget utført av NTNU, har vi sett en reformasjon av kvalitet og renhet på vannet. I tillegg til tett samarbeid med TOFA, TJFF samt andre interesseorganisasjoner og grunneierlag, hvor ivaretakelse av jakt og fiskebestand med fokus på kultivering er prioriterte områder for Jonsvatnet Grunneierlag.

De fleste som har besøkt denne unike plassen har kjennskap til de mange rekreasjonsområdene Jonsvatnet kan tilby. Enten ved at man benytter de nydelige skogene rundt vannet, med myrdrag og fjellknauser – eller velger deg en stille padletur på vannet en varm sommerdag. Sykling rundt Storjonsvatnet eller rulleski rundt Litjvatnet mot Bratsberg har for oss fastboende blitt et like sikkert tegn på at våren har kommet, som den første Løvetann. Eller Trondhjems Roklubs iherdige roere som tar sine første tak etter isen har gått om våren, er et flott syn og et unikt tilbud til studenter og fastboende i byen vår.

Jonsvatnet kan tilby flere utgangspunkt for magiske opplevelser i marka med preparerte skiløyper og lysløyper som kan benyttes både på snø og barmark, samt stier og skogsveier i skog og mark. Men også byens fineste flomopplyste fotballbane ved en nyoppusset Solbakken barneskole, er til stor glede for mange lovende idretts- jenter og gutter. Vi har et svært aktivt idrettslag i Jonsvatnet Idrettslag, hvor ildsjeler legger til rette for mange gode opplevelser for både liten og stor. Vi har skolemusikken og andre kulturelle innslag som utstillinger og julemesser hvor mange av Jonsvatnets beboere bidrar til fellesskapets gleder.

Hvis jeg skal driste meg til en kort oppsummering fra oss som bor her:

Det er godt å være til på Jonsvatnet!

Takk for oppmerksomheten og velkommen som medlem i Jonsvatnet Grunneierlag.

Vennlig hilsen

Trude Mittet

Styreleder Jonsvatnet Grunneierlag

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.