Prøvefiske i Jonsvatnet (oppdatert)

Informasjon om biologiske undersøkelser i Jonsvatnet 2020 fra NTNU Vitenskapsmuseet

Oppdatering 01.09.2020: Det blir en ny runde med prøvefiske. Dette vil pågå i uke 36 (31.08 – 06.09)

Oppdatering 30.06.2020: Teinefiske etter edelkreps ble utsatt pga. kaldt vatn i uke 22. Det gjennomføres i stedet tirsdag 30.06 og onsdag 01.07.

Hvert år de siste ca. 30 årene har vi 7-8 ganger i året prøvetatt dyre og planplankton, samt mysis (i starten av november). I år skal vi i tillegg til dette gjennomføre en kartlegging av bestanden av edelkreps, fiskepopulasjonene samt bunndyr. Det vil derfor bli en del feltarbeid i store og lille Jonsvatnet samt i Kilvatnet. Vi har tillatelser fra Trondheim kommune til båtkjøring med to båter, fra Fylkesmannen til teinefiske etter edelkreps og fra Fylkeskommunen til garnfiske.

Innsamling av bunndyr
I uke 22 vil to personer innsamle bunndyr fra ulike stasjoner. Det foregår fra strandkanten (vadebukse).

Teinefiske etter edelkreps
I helga (uke 22) vil vi sette ut teiner med åte for å fange inn edelkreps. Teiner tømmes neste morgen, lengde og kjønn fastslås og edelkrepsene settes ut igjen der de ble fanget.

Garnfiske for kartlegging av fiskesamfunn
I perioden 8-12 juni og igjen i august vil vi gjennomføre et prøvefiske med garn. Vi vil benytte ulike garntyper for å få et best mulig bilde av bestandssituasjonen. Det vil både være garn langs etter land og ute i de frie vannmasser.

Alt utstyr som settes ut vil være merket med NTNU.

I løpet av vinteren skal vi gå igjennom det innsamlede materiale og data. Resultatene vil bli publisert i en rapport som vil være tilgjengelig fra internett for alle som er interessert.

Jan Grimsrud Davidsen
NTNU Vitenskapsmuseet

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.