Viktig melding til medlemmer angående årsmøtet 2020

På grunn av pågående uavklarte pandemisituasjon med Covid-19, har et samlet styre i Jonsvatnet Grunneierlag besluttet å foreslå følgende alternativ til å avholde et årsmøte med oppmøte.

Styret ber medlemmene om tilslutning til at årsmøtet i 2020 ikke gjennomføres i sin opprinnelige form, men at styret får fullmakt til å godkjenne årsregnskap under forutsetning av at alt annet forblir som det er og valg gjennomføres ikke.

Styret mener å kunne forsvare forslaget og gjennomføringen på bakgrunn av den uavklarte situasjonen rundt Covid-19, spesielt nå med en utvikling med økt antall smittetilfeller som medfører at Norge grenser opp mot rødt nivå.

Vi har som Styre i Jonsvatnet Grunneierlag et særskilt ansvar for våre medlemmer som faller innenfor risikogruppen, og mener at føre-var prinsippet må gå foran gjennomføringen av møtet med deltakende medlemmer. Det er også vurdert en gjennomføring digitalt ved å benytte Teams eller Skype, men mener at dette ikke hensyntar de medlemmer som mangler eller ikke har mulighet for å støtte denne ordningen fra hjemmet.

Hvis du aksepterer styrets forslag trenger du ikke gjøre noe. Hvis du har innvendinger vennligst gi oss skriftlig tilbakemelding innen 22. september 2020.

Godkjent årsregnskap sendes fra styret i Jonsvatnet Grunneierlag innen utgangen av 31.09.2020.

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.