Fiskeregler

 1. Alle som vil utøve fiske i Jonsvannsområdet og som er over 16 år skal ha gyldig fiskekort for området.
 2. Fiskekort skal alltid medbringes under fiske, og vises fram når det forlanges av politi, oppsynsmann eller enhver som kan legitimere rett til fiske på vedkommende sted.
 3. Det er kun tillatt med stangfiske fra land eller fra båt i Jonsvatnet.
 4. I Store Jonsvatnet, Kilvatnet og Lillevatnet er det tillatt å fiske fra robåt med stang, dorg eller pilkeutstyr.
 5. Bruk av garn, ruser og line er ikke tillatt.
 6. Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn. Det er heller ikke tillatt å bruke annen medbragt agn, dødt eller levende. Unntatt fra dette forbudet er meitemark og maggot. Det er ikke lov å fange inn levende fisk i et vatn og overføre den til andre vatn.
 7. I perioden 10. september t.o.m. 30. oktober er det ikke tillatt å fiske i bekkene som renner ut i Store Jonsvatnet, Kilvatnet og Lillevatnet. Forbudet gjelder også i et belte inntil 100 meter fra bekkeos. Dette for å hindre fiske på gytefisk.
 8. Isfiske er kun tillatt med inntil 3 pilkestikker og vanlig pilkeutstyr.
 9. Når det fiskes fra båt skal alle personer over 16 år i båten ha gyldig fiskekort.
 10. Brudd på gjeldende regler kan føre til at fiskekort blir inndratt uten vederlag.
 11. Ulovlig fiske kan bli politianmeldt.
 12. Oterfiske er kun tillatt i Store Jonsvatnet, Kilvatnet og Lillevatnet. Fiskere skal løse særskilt fiskekort for dette fisket. Det er kun tillatt å benytte 1 stk. oter pr. fiskekort/båt. Det er tillatt med inntil 10 oppheng. Det er kun tillatt med en flue pr. oppheng. Bruk av søkke er forbudt.

Grunneiernes fiske

 1. Grunneiere skal ha grunneierbevis utstedt av Jonsvatnet Grunneierlag. Grunneierbevis gjelder som fiskekort i Jonsvannsområdet.
 2. I perioden 15. september t.o.m. 20 oktober er alt fiske med bundne redskaper forbudt. Unntatt fra dette forbud er fiske etter rør på røras gyteplasser når disse ligger minst 100 meter fra elve- eller bekkeos.
 3. Garnfiske er kun tillatt for grunneiere med strandlinje eller for de personer som har grunneiers spesielle tillatelse.
 4. Grunneieren kan benytte ett garn pr. påbegynt 200 meter strandlinje.
 5. Grunneiere som fisker med faststående redskap må merke disse tydelig med navn.