Årsmøte

Årsmøtet i grunneierlaget avholdes torsdag 16.09.2021 kl. 19:30 på Jonsborg. Egen innkalling er sendt ut til medlemmene. Innkomne forslag må være styret i hende innen 1 uke før årsmøtet.

Vi ber om forståelse hos våre medlemmer for at vi gjennomfører årsmøtet til høsten, dette med tanke på at våre medlemmer da mulig er vaksinert og kan delta i et fysisk møte. Vi tar imidlertid forbehold om at vi avvikler møtet digitalt hvis det viser seg at vi ikke har mulighet til å gjennomføre dette fysisk.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte

Offentlig høring om dam i Valen

Formannskapet har vedtatt at sak «Utredning om Litlvatnet» legges ut til seks ukers høring og offentlig ettersyn. Dette handler om utredning av bygging av dam i Valen som skiller vannene og muligheten for å ta Litlvatnet ut av vannforsyningen.

Utredningene og saksframlegg ligger her:
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-ettersyn/Utredning_Litlvatnet_offentlig-ettersyn/

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Offentlig høring om dam i Valen

Viktig melding til medlemmer angående årsmøtet 2020

På grunn av pågående uavklarte pandemisituasjon med Covid-19, har et samlet styre i Jonsvatnet Grunneierlag besluttet å foreslå følgende alternativ til å avholde et årsmøte med oppmøte.

Styret ber medlemmene om tilslutning til at årsmøtet i 2020 ikke gjennomføres i sin opprinnelige form, men at styret får fullmakt til å godkjenne årsregnskap under forutsetning av at alt annet forblir som det er og valg gjennomføres ikke.

Styret mener å kunne forsvare forslaget og gjennomføringen på bakgrunn av den uavklarte situasjonen rundt Covid-19, spesielt nå med en utvikling med økt antall smittetilfeller som medfører at Norge grenser opp mot rødt nivå.

Vi har som Styre i Jonsvatnet Grunneierlag et særskilt ansvar for våre medlemmer som faller innenfor risikogruppen, og mener at føre-var prinsippet må gå foran gjennomføringen av møtet med deltakende medlemmer. Det er også vurdert en gjennomføring digitalt ved å benytte Teams eller Skype, men mener at dette ikke hensyntar de medlemmer som mangler eller ikke har mulighet for å støtte denne ordningen fra hjemmet.

Hvis du aksepterer styrets forslag trenger du ikke gjøre noe. Hvis du har innvendinger vennligst gi oss skriftlig tilbakemelding innen 22. september 2020.

Godkjent årsregnskap sendes fra styret i Jonsvatnet Grunneierlag innen utgangen av 31.09.2020.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Viktig melding til medlemmer angående årsmøtet 2020

Prøvefiske i Jonsvatnet (oppdatert)

Informasjon om biologiske undersøkelser i Jonsvatnet 2020 fra NTNU Vitenskapsmuseet

Oppdatering 01.09.2020: Det blir en ny runde med prøvefiske. Dette vil pågå i uke 36 (31.08 – 06.09)

Oppdatering 30.06.2020: Teinefiske etter edelkreps ble utsatt pga. kaldt vatn i uke 22. Det gjennomføres i stedet tirsdag 30.06 og onsdag 01.07.

Hvert år de siste ca. 30 årene har vi 7-8 ganger i året prøvetatt dyre og planplankton, samt mysis (i starten av november). I år skal vi i tillegg til dette gjennomføre en kartlegging av bestanden av edelkreps, fiskepopulasjonene samt bunndyr. Det vil derfor bli en del feltarbeid i store og lille Jonsvatnet samt i Kilvatnet. Vi har tillatelser fra Trondheim kommune til båtkjøring med to båter, fra Fylkesmannen til teinefiske etter edelkreps og fra Fylkeskommunen til garnfiske.

Innsamling av bunndyr
I uke 22 vil to personer innsamle bunndyr fra ulike stasjoner. Det foregår fra strandkanten (vadebukse).

Teinefiske etter edelkreps
I helga (uke 22) vil vi sette ut teiner med åte for å fange inn edelkreps. Teiner tømmes neste morgen, lengde og kjønn fastslås og edelkrepsene settes ut igjen der de ble fanget.

Garnfiske for kartlegging av fiskesamfunn
I perioden 8-12 juni og igjen i august vil vi gjennomføre et prøvefiske med garn. Vi vil benytte ulike garntyper for å få et best mulig bilde av bestandssituasjonen. Det vil både være garn langs etter land og ute i de frie vannmasser.

Alt utstyr som settes ut vil være merket med NTNU.

I løpet av vinteren skal vi gå igjennom det innsamlede materiale og data. Resultatene vil bli publisert i en rapport som vil være tilgjengelig fra internett for alle som er interessert.

Jan Grimsrud Davidsen
NTNU Vitenskapsmuseet

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Prøvefiske i Jonsvatnet (oppdatert)

Årsmøte 2020

Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid. Dette på grunn av situasjonen med Korona-virus i Norge.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 2020

Årsmøte

Årsmøtet i grunneierlaget avholdes torsdag 25.04.2019 kl. 19:00 på Engelsåsen gård.
Vanlige årsmøtesaker. Egen innkalling blir sendt ut til medlemmene. Innkomne forslag må være styret i hende innen 1 uke før årsmøtet. Det blir servering av kaffe og noe å bite i.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte

Medlemsmøte

Tirsdag 19. september kl. 19:30 på Jonsborg.

Snorre Furberg orienterer om vedtaket i bystyret angående Kommunedelplan for vannforsyning 2017 – 2028 og betydningen dette har for oss som bor på Jonsvatnet. Det blir enkel servering.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Medlemsmøte

Kommunedelplan for vannforsyning 2017-2028

Planen er lagt ut på sidene til Trondheim Kommune: http://trondheim.kommune.no/vannkunngj/

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Kommunedelplan for vannforsyning 2017-2028

Sykdommen CWD hos elg i Trøndelag

Det er funn av sykdommen CWD hos elg i Trøndelag. Sykdommen ble påvist på en elgku i Selbu som ble avlivet tidligere i år. Sykdommen er dødelig. Etter som en god del elg trekker fra Selbuområdet inn i Malvik og Klæbu vil det med stor sannsynlighet komme elg fra disse områdene inn i Trondheim kommune som kan være smittet. Det er viktig at det  rapporteres observasjoner av elg som har avvikende adferd i fall disse kan ha sykdommen. Rapporteringen kan skje til Ole Lauglo eller Arnold Hamstad i Trondheim viltråd, eller direkte til Morten Haugen ved miljøenheten i kommunen.
Les mer om CWD hos Miljødirektoratet.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Sykdommen CWD hos elg i Trøndelag

Jonsvatnet – Livets vann…

Som leder av styret i Jonsvatnet grunneierlag vil jeg begynne med å takke gamle og nye medlemmer for den tillitten vi i styret har fått ved å bli valgt til disse vervene. Laget har til formål å ivareta grunneiernes rettigheter … Les videre

Flere gallerier | Kommentarer er skrudd av for Jonsvatnet – Livets vann…