Årsmøte 26. april 2022

Årsmøtet i grunneierlaget avholdes tirsdag 26.04.2022 kl. 19:30 på Jonsborg.
Egen innkalling blir sendt ut til medlemmene. Innkomne forslag må være styret i hende innen 1 uke før årsmøtet. Det blir servering av kaffe og noe å bite i. Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med bl.a. siste nytt om høringsuttalelse til kommunedelplan vann.

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 26. april 2022

Offentlig høring om dam i Valen

Formannskapet har vedtatt at sak «Utredning om Litlvatnet» legges ut til seks ukers høring og offentlig ettersyn. Dette handler om utredning av bygging av dam i Valen som skiller vannene og muligheten for å ta Litlvatnet ut av vannforsyningen.

Utredningene og saksframlegg ligger her:
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-ettersyn/Utredning_Litlvatnet_offentlig-ettersyn/

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Offentlig høring om dam i Valen

Prøvefiske i Jonsvatnet (oppdatert)

Informasjon om biologiske undersøkelser i Jonsvatnet 2020 fra NTNU Vitenskapsmuseet

Oppdatering 01.09.2020: Det blir en ny runde med prøvefiske. Dette vil pågå i uke 36 (31.08 – 06.09)

Oppdatering 30.06.2020: Teinefiske etter edelkreps ble utsatt pga. kaldt vatn i uke 22. Det gjennomføres i stedet tirsdag 30.06 og onsdag 01.07.

Hvert år de siste ca. 30 årene har vi 7-8 ganger i året prøvetatt dyre og planplankton, samt mysis (i starten av november). I år skal vi i tillegg til dette gjennomføre en kartlegging av bestanden av edelkreps, fiskepopulasjonene samt bunndyr. Det vil derfor bli en del feltarbeid i store og lille Jonsvatnet samt i Kilvatnet. Vi har tillatelser fra Trondheim kommune til båtkjøring med to båter, fra Fylkesmannen til teinefiske etter edelkreps og fra Fylkeskommunen til garnfiske.

Innsamling av bunndyr
I uke 22 vil to personer innsamle bunndyr fra ulike stasjoner. Det foregår fra strandkanten (vadebukse).

Teinefiske etter edelkreps
I helga (uke 22) vil vi sette ut teiner med åte for å fange inn edelkreps. Teiner tømmes neste morgen, lengde og kjønn fastslås og edelkrepsene settes ut igjen der de ble fanget.

Garnfiske for kartlegging av fiskesamfunn
I perioden 8-12 juni og igjen i august vil vi gjennomføre et prøvefiske med garn. Vi vil benytte ulike garntyper for å få et best mulig bilde av bestandssituasjonen. Det vil både være garn langs etter land og ute i de frie vannmasser.

Alt utstyr som settes ut vil være merket med NTNU.

I løpet av vinteren skal vi gå igjennom det innsamlede materiale og data. Resultatene vil bli publisert i en rapport som vil være tilgjengelig fra internett for alle som er interessert.

Jan Grimsrud Davidsen
NTNU Vitenskapsmuseet

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Prøvefiske i Jonsvatnet (oppdatert)

Kommunedelplan for vannforsyning 2017-2028

Planen er lagt ut på sidene til Trondheim Kommune: http://trondheim.kommune.no/vannkunngj/

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Kommunedelplan for vannforsyning 2017-2028

Sykdommen CWD hos elg i Trøndelag

Det er funn av sykdommen CWD hos elg i Trøndelag. Sykdommen ble påvist på en elgku i Selbu som ble avlivet tidligere i år. Sykdommen er dødelig. Etter som en god del elg trekker fra Selbuområdet inn i Malvik og Klæbu vil det med stor sannsynlighet komme elg fra disse områdene inn i Trondheim kommune som kan være smittet. Det er viktig at det  rapporteres observasjoner av elg som har avvikende adferd i fall disse kan ha sykdommen. Rapporteringen kan skje til Ole Lauglo eller Arnold Hamstad i Trondheim viltråd, eller direkte til Morten Haugen ved miljøenheten i kommunen.
Les mer om CWD hos Miljødirektoratet.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Sykdommen CWD hos elg i Trøndelag

Jonsvatnet – Livets vann…

Som leder av styret i Jonsvatnet grunneierlag vil jeg begynne med å takke gamle og nye medlemmer for den tillitten vi i styret har fått ved å bli valgt til disse vervene. Laget har til formål å ivareta grunneiernes rettigheter … Les videre

Flere gallerier | Kommentarer er skrudd av for Jonsvatnet – Livets vann…

Røyefiske med garn i Jonsvatnet

Dette galleriet inneholder 2 bilder.

I perioden oktober til desember gyter røye på faste plasser i Jonsvatnet. Disse stedene kalles også for «rørkast». De er ikke enkle å finne og krever derfor lokal kunnskap om plasseringen. Tidspunktet for fisket er viktig. Starter man for tidlig … Les videre

Flere gallerier | Kommentarer er skrudd av for Røyefiske med garn i Jonsvatnet