Jakt

Grunneierlaget administrerer storviltjakta, dvs. elg og hjort. I 2022 ble det felt 21 elg. Antallet dyr bestemmes i en 5-års plan. Planen lages ut fra en vurdering av den totale elgstammen i Trondheim kommune. Målet er å opprettholde en sunn elgstamme, minske beitepresset og holde elgen borte fra tettbebyggelsen.

For hjortejakta var det en kvote på 76 dyr fordelt mellom jaktlagene i Trondheim kommune. Det ble ikke felt hjort på Jonsvatnet i 2022.

Småviltjakta inklusive rådyr administreres av den enkelte grunneier.

Retningslinjer for storviltjakt på Jonsvatnet grunneierlags områder